SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Fotbalové hřiště s umělým osvětlením TJ Jiskra Harrachov' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivitaten/aktivitaten-sommer/ein-fuballfeld-mit-beleuchtung-tj-jiskra-harrachov' where original = '/de/aktivitten/sommer/ein-fuballfeld-mit-beleuchtung-tj-jiskra-harrachov-harrachov-328.html'