SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Dětské hřiště Centrum' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivitaten/aktivitaten-sommer/kinderspielplatz-centrum' where original = '/de/aktivitten/sommer/kinderspielplatz-centrum-harrachov-379.html'