SELECT * FROM `tbObjekt` WHERE `title` LIKE 'Rafty a vodácké aktivity v Harrachově' limit 0,1update tbRedirects set redirect = '/aktivitaten/aktivitaten-sommer/rafts-und-wassersportaktivitaten-in-harrachov' where original = '/de/aktivitten/sommer/rafting-und-wasseraktivitaten-in-harrachov-harrachov-384.html'